Μαθαίνω για τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων

Χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Ενδοκρινολόγο-Διαβητολόγο Αθανάσιο Ζήλο στα Μελίσσια Αττικής

 

Μαθαίνω να παίρνω το ασβέστιο μου

Τα πιο συνηθισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα ασβεστίου περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο. Η απορρόφηση του απαιτεί όξινο PH στο στομάχι του αρρώστου. Πρέπει, λοιπόν, να λαμβάνεται μακριά από τη χορήγηση τροφών ή φαρμάκων (πχ αντιόξινα) που αυξάνουν  το PH στο στομάχι του αρρώστου. Καλύτερη απορρόφηση επιτυγχάνεται με καταμερισμό της συνολικής δόσης σε δόσεις των 1000 mg, καθώς και με συγχορήγηση τροφής ή χυμού. Σε περιπτώσεις ατροφικής γαστρίτιδας προτιμάται η χορήγηση κιτρικού ασβεστίου.  

Επιπλέον η λήψη ασβεστίου μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως διαφόρων αντιβιοτικών, αναστολέων διαύλων ασβεστίου, της θυροξίνης, του σιδήρου. Σε περίπτωση λήψης κάποιων από τα παραπάνω ζητήστε πληροφορίες από το γιατρό σας για το ακριβές χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο χορηγήσεις.

 

 

Μαθαίνω να παίρνω τη θυροξίνη μου

Η καθημερινή δόση της θυροξίνης θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το πρωινό. Η λήψη σκευασμάτων σιδήρου ή ασβεστίου θα πρέπει  να γίνεται  2-4 ώρες μετά τη λήψη της θυροξίνης. Σε περίπτωση χορήγησης άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως αντιόξινων, σουκραλφάτης, διγοξίνης, ορλιστάτης ή αντιπηκτικών, να προηγείται επικοινωνία με τονενδοκρινολόγο σας. Σε περίπτωση εγκυμοσύνης απαιτείται  άμεση ενημέρωση του θεράποντα ιατρού για την απαραίτητη αναπροσαρμογή της δόσης, ενώ και μεγάλες μεταβολές του σωματικού βάρους μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή του θεραπευτικού σχήματος. Η θυροξίνη πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και σκοτεινό περιβάλλον, σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από τα παιδιά.

Όλα όσα αναφέρονται στις σελίδες του ιστοτόπου αποτελούν ενημερωτικά στοιχεία και δεν υποκαθιστούν την επίσημη ιατρική διάγνωση και θεραπεία 

© 2013 A.ZILOS BY WIX

 

Ενδοκρινολογικό Ιατρείο Αθανασίου Ζήλου στα Μελίσσια, Ελευθερίου Βενιζέλου 20, 15127, Τηλέφωνο  2106095320